Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

 

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Самоврядування

Учнівське самоврядування
як спосіб організації життя

колективу

 

 

Самоврядування це не просто об'єднання молоді, це ті соціальні структури суспільства, через які створюються умови і багато в чому реалізуються інтереси, потреби, запити молодих людей у всіх сферах життя

 

Створюючи систему самоврядування ми ставили перед собою   такі   завдання:                                             

 

o        Забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства;
o        Сформувати високі моральні якості, вміння, співпрацювати на принципах гласності, рівності, демократизму;
o        Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів;
o        Сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови.
 

 

Учнівське самоврядування

нашої школи має
двоступеневу структуру
- загальношкільний і класний рівні.

 

 Учнівське самоврядування  — це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу.
Між радою учнівського самоврядування, педагогічним колективом та батьками існує нерозривний зв'язок, як між рівноправними партнерами. Рада учнівською самоврядування є вищою законодавчою ланкою для учнівських рад класних колективів, її рішення обов'язкове для них. У свою чергу рада враховує інтереси і запити кожного. 

 

Така система потребує:

 

 

- забезпечення чіткого взаємозв'язку органів самоврядування класів
з загальношкільними;

 

 - консультативного педагогічного управління
органами самоврядування .