ВУЗ ШАГ
 

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

 

Методична робота

План проведення  канікулярного навчання Використання інноваційних технологій в освітньому процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя й розвитку здібностей учнів    

 

 

Методичні рекомендації викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році!!!    


Методична робота в Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №4 – це цілісна, заснована на досягненнях перспективного педагогічного досвіду і на конкретному аналізі освітнього процесу система дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності учителя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу колективу, школи в цілому, а зрештою - на удосконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку школярів.

Зусилля педагогічного колективу у 2019-2020 н.р. спрямоване на організацію роботи  над науково-методичною темою „Організаційно - методичні засади підготовки вчителів до інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації концепції Нової  української школи“.

 

Основні напрямками організації методичної роботи:

  • Підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, упровадження особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів, заснованих на ідеях дитиноцентризму;
  • Формування сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології навчання учнів, освітян і батьків;
  • Створення умов для  підготовки вчителів до інноваційного розвитку школи в умовах реалізації концепції Нової української школи;
  • Підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
  • Впровадження педагогіки партнерства (співробітництва).

Структура методичної роботи в школі:

Шкільні предметні  методичні об’єднання:

- вчителів української та зарубіжної словесності - керівник Налчаджі Т.П.

- вчителів англійської мови – керівник Трубіцина С.В.

- вчителів історії, правознавства  та географії - керівник Бабич Г.М.

- вчителів математики, фізики та інформатики – керівник Глобинець О.О.

- вчителів  біології та хімії – Крижанівська А.П.

- вчителів трудового навчання  - керівник Сутуга С.Ю.

- вчителів фізичної культури та предметів естетичного циклу – керівник Сав’яненко С.П.

- вчителів початкової школи  та ГПД  - керівник Шамара Л.О.

Методична рада школи:

Шкурупій Л.Г. – директор школи.

Бодак Н.П. - заступник директора з навчально – виховної роботи.

Кеда Л.Д. - заступник директора з навчально – виховної роботи.

Клименко А.О. - заступник директора з виховної роботи.

Налчаджі Т.П. – голова МО учителів української та зарубіжної словесності.

Трубіцина С.В. – голова МО учителів англійської мови.

Бабич Г.М. – голова МО вчителів історії, правознавства та географії.

Глобинець О.О. – голова МО учителів математики, фізики та інформатики.

Крижанівська А.П. – голова МО учителів біології та хімії.

Сутуга С.Ю. – голова МО учителів трудового навчання.

Сав’яненко С.П. – голова МО учителів фізичної культури та предметів естетичного циклу.

Шамара Л.О. - голова МО учителів початкових класів.

Постійнодіючими колективними формами роботи в школі є:

1) психолого-педагогічний семінар, який відбувається 4 рази на рік і розглядає актуальні питання педагогіки, психології в контексті науково-методичної проблеми школи;

2) методичні оперативні наради, які відбуваються щотижня (за потреби – і частіше) і на яких педагоги знайомляться з інструктивно-методичними та нормативними документами, отримують методичні консультації, радяться стосовно поточних питань освітнього процесу.

Індивідуальні форми методичної роботи передбачають: роботу педагогів над власними науково-методичними проблемами, ведення методичних щоденників, наставництво, консультування, самоосвіта.

Епізодичними колективними формами методичної роботи є: участь педагогів у конкурсах  „Учитель року“, „Класний керівник року“, проведення методичних тижнів, місячників, педагогічні читання, традиційні конференції за підсумками роботи над проблемою.

Епізодичними груповими формами методичної роботи є тижні педагогічної майстерності, методичні практикуми, моделювання уроків, тематичні круглі столи, ділові ігри, інформаційні години та інші.

Важливою складовою професійного зростання вчителя є самоосвітня діяльність, якій в нашій школі приділяється особлива увага. Перш за все - це індивідуальна самоосвітня робота педагогів. Крім цього, у річному плані роботи школи у розділі  „Методична робота“ виокремлено цілий напрям цієї роботи –  „Заходи щодо спрямування самоосвітньої діяльності педагогів“. По суті – це науково-методичний супровід професійного зростання педагогів.

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 

СЕРПЕНЬ

1.  Про вибір секретаря педради.

                                                   Шкурупій Л.Г.

2.  Про підсумки роботи  школи у 2018-2019 н.р., основні завдання на 2019 – 2020 н.р. 

                                                                Шкурупій Л.Г.

3.  Про тижневе навантаження вчителів.

                                                                Бодак Н.П.

4.  Про організацію безкоштовного  харчування. Постанова КМУ №856 від 19.06.2002р. „Про організацію харчування окремих категорій учнів“ та рішення Пирятинської міської ради сьомого скликання (перше засідання) від 2903. 2016 №53 „Про забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати“

                                                                Клименко А.О.

 

ЛИСТОПАД

1.  Про рівень навчальної та психологічної адаптації учнів  5-х класів.

                                                            Росюк А.О.

2. Про різноманітність вибору форм навчальної діяльності учителів, які сприятимуть формуванню навчальних компетенцій школярів, їх вмінню застосовувати набуті знання у реальному житті.

                                                            Шкурупій Л.Г.

 

СІЧЕНЬ

1. Про ІІ етап дослідження методичної теми „Організаційно-методичні засади інноваційного розвитку закладу освіти в контексті реалізації Концепції Нової української школи.

                                                           Шкурупій Л.Г.

2. Про підсумки роботи школи за І семестр 2019-2020 н.р.

                                                            Шкурупій Л.Г.

3. Про  безпечне освітнє середовище. Правові аспекти. Психолого-педагогічні умови створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

                                                            Клименко А.О., Семірова Я.Ю.

 

БЕРЕЗЕНЬ

1.      Про творчі звіти вчителів, що атестуються у  2020 році.

Шкурупій Л.Г.

2.                Педагогіка партнерства як досягнення взаєморозуміння, єдності інтересів і прагнень крізь призму особистісного розвитку дитини за умов впровадження Нової Української Школи.

                                                            Шкурупій Л.Г.

 

КВІТЕНЬ

1.  Про порядок організованого закінчення 2019-2020 навчального року.

Шкурупій Л.Г.

2.  Про затвердження предмета  за вибором на ДПА для учнів 9-х класів.

Бодак Н.П.

 

ТРАВЕНЬ

  1.Про переведення учнів 1-8-х, 10-х класів  до наступних класів та    нагородження учнів 3-8, 10-х класів  Похвальними листами

Шкурупій Л.Г.

      2. Про оздоровлення та зайнятість учнів у літній період. 

Клименко А.О.

  3. Про визначення претендентів на нагородження медалями.

                                                        Бодак Н.П.

 

 

ЧЕРВЕНЬ

1.  Про видачу свідоцтв та випуск учнів 9-х  класів.  

                                                             Шкурупій Л.Г.

2.  Про видачу свідоцтв та випуск учнів 11-х класів

                                                             Шкурупій Л.Г.

3. Про нагородження медалями та похвальними грамотами випускників     11-х класів.      

                                                             Шкурупій Л.Г.

4. Підбиття підсумків ІІ етапу дослідження методичної теми„Організаційно-методичні засади інноваційного розвитку закладу освіти в контексті реалізації Концепції Нової української школи“        

                                                        Бодак Н.П

5. Про погодження Освітніх програм та робочого навчального плану на 2020-2021 н.р.

                                                               Кеда Л.Д.

6. Про затвердження структури 2020-2021 н.р.

                                                               Шкурупій Л.Г.

7. Про затвердження режиму роботи школи на 2020-2021 н.р.

                                                               Шкурупій Л.Г.

8. Про перспективне тижневе навантаження вчителів на 2020-2021 н.р.

                                                               Кеда Л.Д.

9.Про навчальні екскурсії та навчальну практику для учнів 1-8 та 10 класів.

                                                               Кеда Л.Д.

 

 

.