ВУЗ ШАГ
 

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

 

Інформація для батьків

На розвиток дитини помітно впливає зацікавленість батьків шкільним життям. А тому, працюючи над вирішенням завдань, ми будуємо невидимий ланцюжок між родиною і школою, який служить на благо усім учасникам навчально-виховного процесу. Це спільні турботи про те, щоб усім було цікаво і затишно в школі, як у рідній домівці: спільні вечори, конкурси, спортивні змагання ,вшановування родинних династій, багатодітних матерів, робота батьківського педагогічного всеобучу «Мистецтва виховувати - треба вчитися»- далеко не весь перелік заходів, що дає змогу творчо зростати вчителеві і учню, бути активними у цьому батькам.

 

  Мета роботи вчителів школи : сприяти формуванню особистісних рис громадянина України шляхом гармонійного поєднання шкільного й сімейного виховання.

 

 
Завдання школи:

 

·                     створити сприятливі умови для взаємодії батьків і школярів з метою подальшого співробітництва;

·                     поглибити психолого-педагогічну компетенцію батьків;

·                     включити батьків в освітній процес як активних суб'єктів;

·                     створити комплекс творчих методичних робіт - відеофільми, бібліотеку творів дітей, набір пам'яток і рекомендацій для батьків тощо.

·                     розробити програму спільних дій батьків, учнів і вчителів (традиційні заходи, акції, свята тощо).

 

 Щоб наблизитися до кожного учня, педколектив нашої школи визначив такі напрями роботи:

 

·        пізнати кожну дитину;
·        знати, як вона мислить, відчуває, сприймає;
·        вивчити характер, волю, інтереси дитини;
·        вивчити особливості її організму;
·        максимально зблизити сім'ю та школу на ос­нові
·        партнерства, співробітництва, взаємоспілкування, взаєморозуміння, взаємодопомоги.

 

 

 Виховання дітей у сім'ї є першоосновою роз витку дитини як особистості. Духовний вплив батьківського дому на формування особистості створюється завдяки щирій материнській ласці, небагатослівній любові батька, домашньому теп­лу, піклуванню, затишку і захисту, родинній зла­годі.

В. Сухомлинський вважав, що сім'я — «джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави».

 

            Основні завдання роботи з батьками:

 ·        Налагодити тісний зв'язок школи з батьками

 ·        Активізувати роботу батьківського сектора щодо роз'яснення законодавства України з питань освіти

 ·        Добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують Статут школи.

 ·        Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.

 ·        Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності.

 ·        Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома.

 

 Впровадження форм роботи з сім'єю, що сприяють гуманізації взаємовідносин “педагоги-батьки”. Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.