ВУЗ ШАГ
 

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

 

Соціально-психологічна служба

                             

        

Росюк Алла Олександрівна                                      Семірова Яна Юріївна

     психолог                                                                        соціальний педагог

   спеціаліст вищої категорії                                             спеціаліст І категорії

        

 

 

З 28.10  по 01.11.19 р. 9.00-11.00 ( щоденно)

В рамках психологічної просвіти з метою підвищення рівня психологічної культури педагогів, батьків, учнів практичний психологог А.О.Росюк  та соціальний педагог Семірова Я.Ю.  пропонують індивідуальні консультації з тем:
• труднощі в міжособистісних стосунках;
• самокритика, невпевненість у собі;
• проблеми з навчанням та низька самооцінка;
• стрес, депресивний стан;
• почуття тривоги, страху через складні життєві обставини;
• страхи, пов’язані з публічними виступами;
• сумніви з приводу професійного самовизначення.

                                                                                                

 В школі працює соціально-психологічна служба, яка включає роботу з учнями, їх батьками і педагогічними працівниками. Мета   даної діяльності – це створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів. Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт: 1) Консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога та соціального педагога. 2) Психодіагностична включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особових особливостей, міжособових відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу. 3) Психокоректувальна робота направлена на подолання негативних явищ в учбовому закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особи учня. 4) Профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих неблагополучний в психологічному і особовому розвитку учня. Напрямки роботи психологічної служби школи: 1) для дітей: – консультування з питань міжособистісних відносин та життєвих проблем; – надання профконсультації під час визначення з майбутньою професією; – надання допомоги у самовдосконаленні та особистісному розвитку; – допомога у вирішенні стосунків з однолітками та батьками; – сприяння розвитку творчих здібностей; – консультування з приводу психологічної готовності до ЗНО; – допомога у адаптації до умов навчання; – участь у тренінгах по розвитку уміння спілкуватись та набуття впевненої поведінки;   2) для батьків: – надання консультації з приводу оптимізування стосунків з дітьми («знаходження спільної мови», вирішення конфліктів тощо); – допомога у виборі професії для дітей; – надання допомоги у вирішенні проблеми непорозуміння з «важкими» підлітками; – визначення готовності дитини до школи; – надання інформації про вікові особливості розвитку дітей; – консультування з приводу впливу комп’ютера на дитину; – надання допомоги з приводу адаптації до навчання у школі; – консультування батьків майбутніх першокласників. В школі також успішно працює Шкільна служба порозуміння, де працюють учні-медіатори, які отримали   сертифікати.