Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

 

Тести

АНКЕТА ІНТЕРЕСІВ

 

Ця анкета дає змогу вивчити
пе­реважні інтереси як прояви праг­нень особистості.

Чи подобається вам:

1.Урок математики?

2.Гра «Щасливий випадок»?

3.Читати художні твори?

4.Збирати гриби, ягоди?

5.Слухати гру на музичних інструментах, спів?

6.Відвідувати виставки та ху­дожні галереї?

7.Читати книжки, журнали про подорожі?

8.Спостерігати, як будують бу­динок, прокладають дорогу, ремон­тують водопровід?

9.Відвідувати спортивні змаган­ня?

10.Зустрічатися з товаришами, грати в різні ігри?

11.Брати участь у шкільних олім­піадах з математики?

12.Займатися історією на уро­ках в школі?

13.Складати вірші?

14.Спостерігати за життям птахів, комах?

 

15.Учитися співати і грати на музичних інструментах?

16.Малювати олівцями, фарба­ми?

17.Дивитися телевізійні пере­дачі про подорожі?

18.Розглядати моделі планерів, кораблів, іграшки?

19. Дивитися по телевізору спортивні передачі?

20.Організовувати у школі цікаві справи?

21.Читати книги про видатних математиків?

22. Відвідувати виставки, які розповідають про історію?

23.Розповідати про різні випад­ки, які сталися з вами чи іншими людьми?

24.Садити кущі та дерева й до­глядати за ними?

25.Вивчати ноти?

26.Збирати квіти й компонува­ти букети та композиції з них?

27.Ходити в турпоходи з метою вивчення рідного краю?

28.Урок праці в школі?

29.Читати книги та статті спор­тивного змісту?

30.Спілкуватися під час перерви з товаришами?

31.Відвідувати виставки комп'ютерної техніки?

32.Читати книги на історичну тематику?

33.Розгадувати літературні кросворди?

34.Розводити акваріумних рибок?

35.Танцювати під музику?

36.Дивитися передачі про кар­тини художників?

37.Слухати розповіді про подо­рожі?

38.Ходити на виставки дитячої творчості?

39.Відвідувати у спортивну сек­цію?

40.Проводити канікули в таборі відпочинку?

41.Змагатися з товаришами, хто швидше розв'яже задачу чи при­клад?

42.Дивитися фільми й телепе­редачі про далеке минуле?

43.Урок мови та літератури?

44.Утримувати вдома тварин і піклуватися про них?

45.Дивитися телевізійні музичні передачі?

46.Читати про життя та творчість художників?

47.Урок географії?

47.Робити вдома дрібний ре­монт меблів, посуду, господарських речей?

48.Урок фізкультури?

49.Дивитися телевізійні пере­дачі про спілкування та стиль життя?

50.Розв'язувати складні задачі з математики?

52.Колекціонувати старовинні речі?

53.Писати замітки в газету?

54. Вирощувати рослини на городі?

55.Колекціонувати фотографії композиторів, співаків, музикантів?

56.Милуватися красивими пей­зажами?

57.Колекціонувати фотографії та листівки про природу, людей, міста?

58.Знаходити дерев'яні, мета­леві відрізки, дротини і зберігати їх про всяк випадок?

59.Збирати фотографії відомих спортсменів?

60.Допомагати товаришам у виконанні домашнього завдання?

61.Допомагати товаришам з математики?

62.Вивчати історію своєї сім'ї та родини?

63. Писати листи знайомим і друзям?

64.Допомагати товариству охо­рони природи?

65.Слухати спів птахів?

66.Піклуватися проте, щоб було гарно в квартирі?

67.Їздити з батьками в інші міста?

68.Читати в газетах і журналах розділи «Умілі руки»?

68.Робити фіззарядку?

69.Ходити в гості до товаришів і запрошувати їх до себе?

 

 

 

 

 

 

Аркуш відповідей

_______

Прочитавши уважно кожне запи­тання, поставте в клітинці з тим же номером відповідь:

«++» — дуже подобається,

«+» — подобається,

«-» — не подобається.

 

Підрахуйте бали.

За кожний «+» — 5 балів,

»++» — 10 балів.

 

Кількість балів підраховують у кожній колонці.

 Стовпчики, які відповідають інте­ресам:

1) математиці;

2) історії;

3) лінгвістиці та літературі;

4) природі;

5) музиці;

6) образотворчому мис­тецтву;

7) подорожам;

8) майстру­ванню;

9) спорту;

10) спілкуванню.

 

Якщо у вас з’явилися питання , зверніться до шкільного психолога.